Aanmelden

Het Papegay bestuur

Het bestuur van de vzw wordt verkozen door de algemene vergadering. Op dit ogenblik maken de volgende personen deel uit van het bestuur:

  • Philippe Carchon (penningmeester)

  • Luc De Meijer

  • Rob De Winter

  • Luk D'Haenens

  • Kris Erauw (voorzitter)

  • Peter Mechant (ledenbeheer)

  • Trui Naeyaert

  • Emma Ockerman

  • Xavier Vanden Daelen (ondervoorzitter)

  • Vera Van Dorpe