Aanmelden

Phonorama,
een panorama van geluiden uit de Papegaaiwijk,
ter gelegenheid van 25 jaar Papegay

Phonorama is het verjaardagsproject dat de Papegay samen met vzw aifoon uitwerkt.
Met Phonorama willen we buurtbewoners en andere partners in de wijk (zoals scholen, handelaars, ..) meetrekken in een participatief traject dat hen op een positieve manier laat omgaan met geluid. We leren (opnieuw) luisteren, brengen wijkgeluiden in kaart en onderzoeken hoe we met geluid op een artistieke manier kunnen ingrijpen in de samenleving. Het verloop en het resultaat van het traject liggen niet vast maar hangen af van de inbreng van de wijkbewoner. Dit project loopt over vijf jaar en kan mede gerealiseerd worden met de steun van de stad Gent en van Wijk Aan Zet.

Sound walks

Verken de Papegaaiwijk met je oren! De luisterkunstenaars van aifoon nemen je bij de arm en laten je op een 'blind date' de buurt ontdekken met je ogen dicht en je oren gespitst. Laat je leiden door wat je hoort en wees verbaasd over de poëzie van de geluiden die ons omringen. Je ervaart het leven in de stad plots op een totaal andere manier.
De wandeling vertrekt aan het borstbeeld van Karel Miry op het Casinoplein en wordt begeleid door Jeroen Vandesande. Maximum aantal deelnemers per wandeling: 20. Deelnemen kost 5 euro.

Meer info en inschrijven via onze wandelingen pagina.

Geluidenkwis

Begin 2019 plannen we een geluidenkwis. Veel kunnen we daar nog niet over kwijt maar ten gepasten tijde hoor je meer.

Jagen op geluiden
DOE MEE!

De basis van Phonorama is een continue geluidenjacht in de Papegaaiwijk. Daarvoor sturen we vier ei-foons de wijk in. Hiermee kan iedereen een maand lang in de wijk jagen op gekke, stille, korte, lange, geheimzinnige, geruststellende, ... geluiden.

Iedereen in de wijk mag meedoen! Leen gratis een speciaal ontwikkelde ei-foon of gebruik je eigen smartphone, een dictafoon of een oude cassetterecorder.

Wil je mee op geluidenjacht, zorg dan:

  • voor een eigen recorder of reserveer een ei-foon via mijngeluid@depapegay.gent;

  • dat we weten wie je bent, welk geluid je opneemt en waar en wanneer dat gebeurde: spreek al deze gegevens op je recorder in vlak voor je het geluid opneemt.

  • We beperken ons tot binnen- en buitengeluiden van de wijk. Stemmen (tekst) en muziek zullen we niet gebruiken.

Bezorg ons je geluiden via mijngeluid@depapegay.gent.

Tijdcapsule

Na afloop van Phonorama slecteren we een aantal geluiden voor de toekomst. Deze stoppen we in een tijdcapsule die voor 25 jaar onder de grond verdwijnt. Het is te hopen dat de Papegay in 2042 nog zal bestaan, zich de capsule herinnert en de geluiden van vandaag zal kunnen aftoetsen aan de tijd van dan.

Met de financiële steun van: